Mail: [email protected] Phone: +359 887 502 163

Условия за ползване на сайта

Този документ, описващ нашите “Общи условия за ползване”, беше създаден с помощта на Contractology.

Въведение

Тези “Условия за ползване” определят начина на ползване на този уебсайт. Използвайки този сайт, вие се съгласявате с тях и ги приемате напълно. Ако не сте съгласни с тях в тяхната цялост или някоя отделна клауза, трябва да напуснете този сайт.

Този сайт използва “бисквитки” (cookies), за да осигури правилното му функциониране. Условията за поверителност и използване на “бисквитки” можете да прочетете на на тази страница.

Лицензи за използване на сайта

НюУеб и / или неговите лицензодатели притежават авторските права на този сайт, освен ако изрично не е посочено друго. Тези материали са обект на авторското право.

Можете да четете или отпечатвате материали от този сайт за лично ползване с ограниченията, посочени по-долу и в Условията на сайта.

Можете да показвате, копирате, цитирате или препубликувате всеки материал от този сайт безплатно с нетърговска цел (също безплатно и безвъзмездно по какъвто и да е начин за вашите посетители) с изрично позоваване на НюУеб и линк към ползвания материал в съответствие с условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Вие НЕ можете да:
• продавате, давате под наем или прелицензирате какъвто и да е материал от този сайт;
• препубликувате, копирате или ползвате по друг начин материали от този сайт с търговска цел.

Условия за приемливо използване

Не можете да ползвате този сайт по какъвто и да е начин, който причинява, или може да причини, вреда или щети на сайта, както и да попречи на неговата достъпност и представяне в интернет; както и по всеки незаконен, нелегален, увреждащ, измамен или подвеждащ начин, както и във връзка с незаконни, нелегални, увреждащи, измамни или подвеждащи цели и дейности.

Не можете да ползвате сайта по никакъв начин за копиране, съхранение, разпространение или упротреба на всякакви материали, които се състоят, съдържат или предоставят линк към вредоносни програми като (но не само) вируси, spyware, worm, keystroke logger или rootkit.

Не можете да извършвате никакви автоматизирани или ръчни действия за събиране на данни от или чрез този сайт; наример, но не само: scraping, data mining, data extraction и data harvesting без изрично писмено съгласие от НюУеб.

Не можете да използвате този сайт за разпространение или изпращане на нежелани търговски съобщения.

Ограничен достъп

Достъпът до някои страници и функционалности на този сайт е ограничен. НюУеб си запазва правото да ограничи достъпа временно или постоянно и до други страници и функционалности по свое усмотрение.

В случай, че НюУеб ви предостави потребителско име и парола за достъп до някои или всички ограничени страници и / или функционалности, ваше задължение е да съхранявате тези потребителско име и парола поверителни.

Съдържание от потребител

В тези “Общи условия” “Съдържание от потребител” означава материали (включително, но не само: текст, изображения, аудио и видео материали), които предоставяте на сайта за каквито и да е цели.

Вие предоставяте на НюУеб глобален, не-изключителен, свободен от такси и плащания по авторски и сродни права лиценз да използва, разпространява, размножава, адаптира, превежда и публикува вашето “Съдържание от потребител” в неговата цялост или части от него във всяка съществуваща или бъдеща медия. Вие също така предоставяте на НюУеб правото да предоставя лиценз за това съдържание на трети страни, както и да предприеме всякакви правни действия при нарушение на тези права.

Вашето “Съдържание от потребител” не трябва да бъде нелегално или незаконно, не трябва да нарушава законовите права на трети страни и не трябва да дава възможност за предприемане на законови действия срещу НюУеб или трети страни (при всяко приложимо право).
Вашето “Съдържание от потребител” (и публикуването му на нашия сайт) не може да:
(а) е клеветническо или лъжливо;
(б) е непристойно или цинично;
(в) нарушава авторски и сродните им права;
(г) нарушава правата на поверителност, лично пространство или права, защитени от Закона за опазване на личните данни;
(д) подтиква към извършване на закононарушение или престъпление;
(е) налага расова или етническа омраза;
(ж) е богохулно (независимо за коя религия се отнася);
(з) нарушава правилата за опазване на поверителна информация;
(и) изобразява, изразява или подтиква към насилие в каквато и да е форма – текст, изобрражения, видео или аудио;
(й) е с порнографско съдържание;
(к) е невярно, неточно, лъжливо или подвеждащо;
(л) се състои изцяло или съдържа в себе си указания, инструкции, съвети или друга информация, която може да бъде използвана да причини или да доведе до болест, наранявания, смърт или други щети и загуби;
(м) съдържа спам;
(н) съдържа линкове към други сайтове само с цел СЕО;
(о) съдържа реклама или рекламни съобщения за лекарства и всякакви лекарствени средства и практики (вкл. хомеопатия, билколечение и алтернативна медицина);
(п) е обидно, оскърбително, подвеждащо, лъжливо, заплашително, тормозещо, предизвикващо омраза, дискриминиращо, подстрекателско или предизвикващо насилие;
(о) предизвиква раздразнение, гняв или каквото и да е неудобство на други посетители на сайта.

Не трябва да изпращате или предоставяте на сайта съдържание, което е или е било обект на каквито и да е процедури, свързани със закона.

НюУеб си запазва правото да редактира или премахва всеки материал, който нарушава по-горе посочените ограничения.

Гаранции

Този сайт се предоставя за ползване така, както е, без каквито и да е гаранции. НюУеб не предоставя каквито и да е гаранции, които могат да предизвикат правни действия.

Нищо на този сайт не може да се възприема като правен съвет. Никой от НюУеб не е юрист и няма юридически права.

Отговорност

НюУеб не носи отговорност за загуби, предизвикани от ползването на сайта или по друг начин за:

• индиректни щети или загуби;
• за загуби в бизнеса, загуби в оборота, печалбата, спестявания или други финансови загуби, загуба на договори или клиенти, загуба на добра репутация или загуба на данни.

Тази ограничена отговорност се прилага дори когато НюУеб е изрично предупреден за възможни загуби.

Съгласие

С използването на този сайт вие се съгласявате и приемате ограниченията и гаранциите, посочени по-горе.

Ако не сте съгласни с тези гаранции и ограничения, трябва да напуснете този сайт незабавно.

Трети страни

Вие се съгласявате, че ограниченията и гаранциите, посочени по-горе, защитават НюУеб като цяло, както и персонално съдружниците, служителите, подизпълнителите и страните по договори с НюУеб.

Неприложими клаузи

Ако някоя клауза в това споразумение (“Общи условия”) противоречи на действащото приложимо право, прилагат се нормите на приложимото право само за тази клауза. Всички други клаузи в това споразумение остават валидни.

Обезщетение

Вие поемате задължение да обезщетите НюУеб за всякакви щети, загуби, разходи, носене на отговорност (включващо без ограничение адвокатски хонорари, съдебни разноски и присъдени обезщетения, платени от НюУеб) при обстоятелства, възникнали от нарушение от вас на тези “Общи условия” или искове от трети страни, предизвикани от Ваше нарушение на тези “Общи условия”.

Нарушение на “Общите условия”

Без оглед на другите права на НюУеб по това споразумение, НюУеб може да предприеме и действия, които сметне за подходящи при нарушение на тези “Общи условия”, включително, но не само, спиране на достъп до ограничени чрез потребителско име и парола ресурси на сайта, ограничаване или спиране на достъпа до този сайт, блокиране на IP адреси за достъп до този сайт, контакт с вашия интернет доставчик за спиране на достъпа до сайта или предприемане на правни действия срещу вас.

Промени

НюУеб може да прави промени на тези “Общи условия” при необходимост. Новите условия влизат в сила от датата на публикуването им на тази страница. Моля, проверявайте редовно за промени, за да сте сигурни, че сете запознати с текуща версия.

Възлагане

НюУеб може да прехвърля, възлага на подизпълнители или действа както намери за добре с правата и задълженията си, описани на тази страница, без задължение да ви уведоми за това или да иска съгласието ви.

Вие не можете да прехвърляте или възлагате на подизпълнители или трети лица на правата и задълженията си, описани в тези “Общи условия”.

Съответствие с действащото законодателство

Ако клауза в тези “Общи условия” бъде определена като несъответстваща на действащото законодателство от съд или друг компетентен орган, тази клауза ще буде променена или изтрита.
Всички други клаузи се считат за действащи.

Цялостно споразумение

Тези “Условия за ползване” или “Общи условия” съставляват цялостно споразумение между вас и НюУеб за ползване на този сайт. При несъгласие с която и да е от клаузите по това споразумение вие не се съгласявате с цялото споразумение и следва да напуснете този сайт незабавно.

Приложимо право

За всички неуредени въпроси и спорове по това споразумение се прилага действащото българско законодателство.

Самият текст на тези “Общи условия” може да бъде ползван свободно (копиран, адаптиран и редактиран) за създаване на ваши “Общи условия” при условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License с посочване и линк към НюУеб като първоизточник на текстовете.

Creative Commons License